wataru saitoh/sayuri saitoh         

 


工房saitoh
2012年〜


雑画帳U
2008年〜

雑画帳
2006年6月〜2008年9月

ポーランド滞在
2007年7月

 

齊藤さゆり

雑画帳U

↑こちらのブログに作品を掲載しています。
主に植物、食べ物、静物などを水彩、日本画で描いています。

2015年9月展示作品 (日本画)

 

2014年以前の日本画作品から